گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / آموزش / پایان نامه های دفاع شده / پایان‌نامه های دفاع شده

پایان‌نامه های دفاع شده

راهنمای پایان‌نامه دکتری

 • فتاحی، سجاد. بررسی ساختاری، تاریخی علل مرگ و زندگی محلات شهری (مطالعه موردی: محله عودلاجان تهران). دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۵.

مشاور پایان‌نامه دکتری

 • برادران، مریم. سیاست‌پژوهی وجاهت منطقی دوره دکتری پژوهش‌محور. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. گروه علوم تربیتی. استاد راهنما: محمد ابراهیم صالحی عمران. ۱۳۹۵
 • غنیمتی، حسن. بررسی انسجام اجتماعی با تأکید بر ایران (موردپژوهی چندگانه تاریخی). دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، گروه علوم اجتماعی. استاد راهنما: مسعود چلبی. ۱۳۹۶.
 • افسری، عبدالحمید. بررسی جامعه‌شناختی الزامات تحقق حکمرانی آب در حل چالش‌های بحران آب در ایران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. استاد راهنما: سعید حاجی‌ناصری. ۱۳۹۶.
 • اصغرزاده قهرودی، شیدا. اثرات تغییرات آب و هوا بر توسعه پایدار. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی. استاد راهنما: فرشاد مؤمنی. ۱۳۹۶.

راهنمای پایان نامه ارشد

 • جعفرصالحی، سحر. فهم الگوهای رفتاری گردشگران در محیط زیست مقصد: مقایسه رفتار زیست‌محیطی گردشگری فرهنگی و گردشگری تفریحی در ایران. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۸۸.
 • کلانتری، میترا. بررسی تطبیقی ارزش‌های دموکراتیک در بین سه نسل مردم شهر ساری. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۸۹.
 • اشتیاقی، معصومه. بررسی تطبیقی-تاریخی همگرایی و واگرایی طبقه متوسط سنتی و جدید در جنبش مشروطه و نهضت ملی شدن نفت در ایران. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۰.
 • رستگاری، شاهو. دولت و طبقات اجتمای در ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۰.
 • محمودیان، معصومه. بررسی نهادی-تطبیقی نقش دولت در توسعه صنعت تکنولوژی اطلاعات در ایران و مالزی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۰.
 • فرهادزاده، جابر. بررسی جامعه‌شناختی-تاریخی پیدایش و عملکرد احزاب سیاسی از ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۹. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۰.
 • جلیلی، محدثه. تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱.
 • مطیع شرع، راضیه. ارزیابی تأثیرات اجتماعی پارک‌های بانوان. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱.
 • علیزاده، توحید. ارتش و سیاست در ترکیه: آزمون نظریه فاینر. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱.
 • حبیبی، زینب. تبیین جامعه‌شناختی شادی در ایران. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱.
 • خاوری، راضیه. ارزیابی تأثیرات اجتماعی ساخت پارک چهل‌بازه در مشهد. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱.
 • محمدی پارسا، محمدجواد. ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح خروج دام از جنگل در استان گلستان بر روستای ینقاق از توابع شهرستان گالیکش. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱.

مشاور پایان‌نامه ارشد

 • اقراریان، الهه. بررسی بین‌کشوری عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی و نهادی: مقایسه رهیافت نهادمحور و اجتماع‌محور. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۰.
 • ستارزاده، محمود. گروه‌های مرجع و مصرف فرهنگی جوانان. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۰.
 • خاکزاد، زینب. تبیین تفاوت‌های جنسیتی در رفتارهای انحرافی از دیدگاه نظریه فشار عمومی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱.
 • ظهرابی، امیر. بررسی رابطه بین میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین کردها. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. ۱۳۸۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *