گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / انتشارات

انتشارات

کتاب های ترجمه شده

 

۱- انتشارات آگه, Tehran, 2016, ISBN:9789644163487.


۲- “فضا، تفاوت، زندگی روزمره: خوانش هانری لوفور“, تیسا, تهران, ۱۳۹۳, شابک:۹۷۸۶۰۰۷۲۱۲۳۸۷.


۳- “دام‌های اجتماعی و مسأله اعتماد“, آگه, تهران, ۱۳۹۳, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۳۲۹-۲۳۹.


۴- “سیاست در بستر زمان“, نی, تهران, ۱۳۹۳, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۳۳۸.


۵- “روس تطبیقی“, آگه, تهران, ۱۳۸۸, شابک:۹۷۸۹۶۴۳۲۹۲۰۷۲.


۶- “روش تطبیقی “, آگه, تهران, ۱۳۸۸, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۳۲۹-۲۰۷.


۷- “راهبردهای عملی توسعه فرهنگی“, موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان, تهران, ۱۳۷۹, شابک:۹۶۴-۶۶۸۰-۱۰-۰.


۸- “فرهنگ و توسعه“, سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران, ۱۳۷۶, شابک:۹۶۴-۴۲۲-۰۷۱-۴.

 

کتاب های تالیفی

 

۱-  “سنجش فساد و سلامت سازمانی شهرداری تهران “, مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران , تهران, ۱۳۹۵, شابک:۹۷۸۶۰۰۷۹۲۸۴۶۲.


۲- “نظریه های فساد و سلامت اداری “, مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران , تهران, ۱۳۹۵, شابک:۹۷۸۶۰۰۶۰۸۰۰۳۴.


۳- “مدیریت شهری و توسعه دانش شهری“, تیسا, تهران, ۱۳۹۳, شابک:۹۷۸۶۰۰۶۶۶۲۷۲۵.


۴- “ارزیابی تاثیرات اجتماعی“, تیسا, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۶۶۲-۱۰.


۵- “ارزیابی تاثیرات اجتماعی“, تیسا, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۶۰۰۶۶۶۲۱۰۷.


۶- “بنیان های ساختاری تحکیم دموکراسی در ایران “, کندوکاو, تهران, ۱۳۸۹, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۹۵-۸۷-۳.


۷- “مقدمه ای بر سنجش فساد “, مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی , تهران, ۱۳۸۸, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۸۴۲۷-۶۶.


۸- “جامعه شناسی علم و انجمن های علمی در ایران “, پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی , تهران, ۱۳۸۶, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۲۷۳۸-۱۱.


۹- “مصرف و سبک زندگی“, صبح صادق, تهران, ۱۳۸۲, شابک:۹۶۴-۸۴۰۳-۰۴.

مقالات علمی پژوهی

۱- م. فاضلی, س. فتاحی, م. اشتیاقی , ن. زنجان رفیعی , “یک ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه شناسی در ایران ” , مجله جامعه شناسی ایران, نسخه ۱۶, صفحات:۳-۲۴, ۱۳۹۴۴.

۲- م. اشتیاقی , م. فاضلی, ع. کریمی, “رویکردی ساختاری-نهادی به علل ناپایداری ائتلاف مشروطه‌خواهان” , جامعه شناسی تاریخی, صفحات:۹۳-۱۳۶, ۱۳۹۳.

۳- م. فاضلی, “روایت‌گری در سریال طنز شب‌های برره: کنش زبانی در فضای محدودیت‌های گفتمانی” , مجله جهانی رسانه, نسخه ۹, صفحات:۱۶۳-۱۹۰, ۱۳۹۳.

۴- م. فاضلی, ع. جنادله , ا. طالبیان , “پارادوکس ایسترلین در سلامت روان: تأثیر رفاه مادی و سرمایه‌ی اجتماعی بر سلامت روانی” , مسایل اجتماعی ایران, صفحات:۱۸۷-۲۱۲, ۱۳۹۳.

۵- م. فاضلی, م. محمدی پارسا , “ارزیابی تأثیرات اجتماعی اجرای طرح خروج دام از جنگل: مطالعه موردی مهاجران روستای ینقاق از توابع شهرستان گالیکش در استان گلستان” , پژوهش های روستایی, صفحات:۵۱۷-۵۴۰, ۱۳۹۳.

۶- ا. طالبیان , م. فاضلی, “اهمیت راهبردی تحلیل پی‌آمدهای اجتماعی دیدگاه‌های نظری حاکم بر توسعه‌‌ی صنعت نفت و گاز” , راهبرد, صفحات:۱۷۹-۲۱۲, ۱۳۹۲.

۷- س. جعفر صالحی, م. فاضلی, “شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران” , فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری, صفحات:۱۳۷-۱۶۱, ۱۳۹۲.

۸- م. اشتیاقی , م. فاضلی, “رویکرد ساختاری- نهادی به بن¬بست مجالس مشروطه در ایران” , پژوهشنامه علوم سیاسی, صفحات:۳۷-۶۸, ۱۳۹۲.

۹- م. فاضلی, “نظام‌ جهانی و بی‌ثباتی دموکراسی” , جامعه شناسی تاریخی, صفحات:۱-۴۰, ۱۳۹۲.

۱۰- م. فاضلی, م. قلیچ , ع. پوریان , “ارزیابی تأثیر اجتماعی تخریب پل ری در تهران و تأثیر آن بهبود تصمیم‌گیری در مدیریت شهری” , راهبرد اجتماعی- فرهنگی, صفحات:۴۷-۷۶, ۱۳۹۲.

۱۱- ا. اقراریان , م. شارع پور, م. فاضلی, “مطالعه بین کشوری اعتماد: جامعه‌ محوری در مقابل نهاد محوری” , مجله جامعه شناسی ایران, صفحات:۶۰-۸۹, ۱۳۹۱.

۱۲- م. فاضلی, م. جلیلی, “سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب” , راهبرد اجتماعی- فرهنگی, صفحات:۷-۴۰, ۱۳۹۱.

۱۳- س. جفر صالحی , م. اشتیاقی , م. فاضلی, “انسان‌شناسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران” , راهبرد اجتماعی- فرهنگی, صفحات:۶۳-۸۵, ۱۳۹۱.

۱۴- م. فاضلی, “ارزش‌های دموکراتیک نسل‌ها: مطالعه موردی در شهر ساری ” , مجله جامعه شناسی ایران, صفحات:۸۴-۱۰۸, ۱۳۹۱.

۱۵- م. کمره ای, ف. شفیعی خورشیدی , ع. محمدی, ا. بهرامی, م. فاضلی, “ارزیابی پی‌آمدهای اجتماعی پروژه تونل توحید در شهر تهران” , مدیریت شهری, صفحات:۲۸۷-۳۰۴, ۱۳۹۱.

۱۶- م. شارع پور, م. فاضلی, “آموزش جامعه‌شناسی و بینش جامعه‌شناختی” , جامعه شناسی تاریخی, صفحات:۱-۲۱, ۱۳۸۹.

۱۷- م. فاضلی, “مشارکت سیاسی در استان گلستان” , مجله مطالعات اجتماعی ایران, صفحات:۱۳۴-۱۵۱, ۱۳۸۹.

۱۸- م. فاضلی, “بینش‌های نظری درباره جامعه‌شناسی” , مطالعات ترجمه, صفحات:۲۹-۴۶, ۱۳۸۸.

۱۹- ص. صالحی, م. شارع پور, م. فاضلی, “بررسی شاخص‌های کیفیت در آموزش عالی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کانونی” , مجله آموزش عالی, صفحات:۳۰-۵۵, ۱۳۸۷.

۲۰- م. دغاغله, ا. طالبان, م. فاضلی, “تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه” , نامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران, صفحات:۵۵-۷۵, ۱۳۸۷.

۲۱- م. فاضلی, “تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی” , فصلنامه تحقیقات فرهنگی, صفحات:۱۷۵-۱۹۸, ۱۳۸۷.

۲۲- ا. رجب زاده, م. فاضلی, “طبقات اجتماعی و دموکراسی: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران، ترکیه و کره جنوبی” , مجله جامعه شناسی ایران, صفحات:۱۱۲-۱۴۱, ۱۳۸۶.

۲۳- م. شارع پور, م. فاضلی, “کارکردهای انجمن‌های علمی دانشجویی: مطالعه موردی در دانشگاه‌های گیلان، مازندران و تهران” , مجله مطالعات اجتماعی ایران, صفحات:۶۲-۸۲, ۱۳۸۵.

۲۴- م. فاضلی, “گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی” , پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران, صفحات:۸۱-۱۰۷, ۱۳۸۳.

۲۵- ص. صالحی, م. شارع پور, م. فاضلی, “بررسی میزان تسلط بر شایستگی‌های کانونی در دانشجویان ایرانی” , نامه علوم اجتماعی, صفحات:۶۳-۸۸, ۱۳۸۰.

۲۶- م. شارع پور, س. فتاحی , م. فاضلی, “جامعه شناسی تاریخی فرسایش محلات تاریخی شهری ایران (مطالعه موردی: محله عودلاجان تهران )” , فصلنامه راهبرد فرهنگ.

۲۷- م. محمودیان , م. فاضلی, “بررسی نهادی – تطبیقی نقش حکمرانی خوب در توسعه صنعتی بین ایران و مالزی” , مجله جامعه شناسی ایران.