گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / کتاب های ترجمه شده

کتاب های ترجمه شده

 

۱- دام‌های اجتماعی و مسأله اعتماد, آگه, تهران, ۱۳۹۳

۲- سیاست در بستر زمان, نی, تهران, ۱۳۹۳

۳- روس تطبیقی, آگه, تهران, ۱۳۸۸

۴- روش تطبیقی , آگه, تهران, ۱۳۸۸

۵- راهبردهای عملی توسعه فرهنگی, موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان, تهران, ۱۳۷۹

۶- فرهنگ و توسعه, سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران, ۱۳۷۶

 

کتاب‌های ترجمه‌شده در دست انتشار

۱. پال-وستل، کلاودیا. حکمرانی آب در مواجهه با تغییر جهانی: از شناخت تا تغییر. ترجمه محمد فاضلی و همکاران.