گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

Recent Posts

خورشید دموکراسی از مشرق اصلاح بروکراسی طلوع می‌کند

توضیح: این مقاله در منبع زیر منتشر شده است. فاضلی، محمد. (۱۳۹۳) «دموکراسی و اصلاح بوروکراسی: خورشید دموکراسی از مشرق اصلاح بوروکراسی طلوع می‌کند.» اندیشه پویا، سال سوم، شماره ۱۸، صص. ۳۷-۳۵. طرح مسأله یکی از ویژگی‌های جامعه و دولتی که مدیریت‌اش به حسن روحانی سپرده شده این است که …

ادامه مطلب »

با لیوان و حوله به ایران کمک کنیم.

✅ استفاده از آب‌سردکن‌های محل کار من – و هر جای دیگری – روزانه صدها لیوان پلاستیکی یک‌بار مصرف را راهی طبیعت می‌کنند. لیوان‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف در اتاق‌های متعدد محل کارم هم وجود دارند (اگرچه روز اول همه را برچیدم و به جای‌شان دو لیوان شیشه‌ای قرار گرفت). دستمال …

ادامه مطلب »

کسی دیکته خواهد گفت که خوب مشق نوشته باشد

✅ کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» یکی از آثار مهمی که بانک جهانی درباره تجربه توسعه در جهان منتشر کرد در ایران زیاد خوانده نشد. این کتاب سال ۱۳۷۸ اولین بار منتشر شد، زمانی که تب جامعه مدنی داغ بود و در اوج هیجانات سیاسی کسی مباحث …

ادامه مطلب »